Ο χώρος της FLYDOG έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να αποδίδει το ιδανικότερο για την παρασκευή φρεσκομαγειρεμένης τροφής σε ένα κυριολεκτικά αποστειρωμένο περιβάλλον . Επιτυγχάνοντας  την διατήρηση της πάνω από 15 μέρες στο ψυγείο σας.