Το τρόφιμο δέχεται θερμική επεξεργασία ώστε στον πυρήνα η θερμοκρασία να φτάσει τους 75 βαθμούς για τα κόκκινα κρέατα και τους 90ºC για τα πουλερικά.
Διασφαλίζεται έτσι η καταστροφή παθογόνων μικροοργανισμών (όπως η salmonella spp)
Στη συνέχεια τοποθετείται σε θάλαμο ψύξης ώστε μέσω του ψυκτικού shock η θερμοκρασία του τροφίμου να πέσει απότομα στους 2 βαθμούς.
Με την παραπάνω διαδικασία η τροφή αποκτά την δυνατότητα συντήρησης για τουλάχιστον 7 ημέρες σε οικιακό ψυγείο μεριδοποιώντας ανά 200 γρ. και κλείνοντας το προϊόν σε περιέκτη Vacuum (σύστημα κενού αέρος) αυξάνεται ο χρόνος συντήρησης σε 12 ημέρες ως φρέσκο προϊόν.
Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από τους εργαστηριακούς ελέγχους στους οποίους έχουν υποβληθεί οι τροφές μας 

 

IMG 6840 1